Rajnak

ekonóm, analytik

člen prípravného tímu

Z Biblie a histórie máme dostatok poučení, že ak sa spoločnosť odvráti od Boha, spustí tým proces končiaci katastrofou. Postupuje to spravidla takto: Spoločnosť odmietne Boha a postaví na jeho miesto nejakú ľudskú predstavu, „práva“, „pokrok“, alebo nejakú inú formu ľudskej pýchy. Zaslepení vlastnou pýchou, začnú následne ľudia držiaci svetskú moc presadzovať do spoločnosti veci, ktoré sú v zjavnom rozpore so zdravým rozumom. Vtedy sa objavia jednotlivci, či skupiny, ktorí chcú zostať v pravde a otvorene pomenovávajú veci pravými menami. Takýchto ľudí začne spoločnosť marginalizovať, vysmievať, zastrašovať, neskôr až zatvárať a likvidovať, čím vybuduje totalitu nevyhnutne smerujúcu ku spoločenskej katastrofe.

Je zjavné, v ktorom štádiu sa naša spoločnosť momentálne nachádza, a tiež kam to bude smerovať, ak vývoj nezvrátime. Vznikajúce hnutie reaguje presne na to, čo spoločnosť momentálne potrebuje – jasný apel na zdravý rozum. Presadenie zdravého rozumu do správy vecí verejných vnímam ako nevyhnutný nástroj na záchranu spoločnosti pred jej rozpadom, preto podporujem novovznikajúce hnutie ZR-KKH.

Vzdelaním som ekonóm, národohospodár. V pracovnom živote som nazbieral skúsenosti z rôznych sektorov a pozícií, čo mi dáva prierezový pohľad a vnímanie širšieho kontextu. Posledné roky pôsobím ako štátny analytik zameraný na hodnotenie verejných politík (príklady nedávnych analýz, ktorých som spoluautor: link, link, alebo link). Komplexnejšiu informáciu poskytuje môj profesný životopis (link na stiahnutie priloženého CV) .

V súkromnom živote venujem čas najmä rodine, keďže som otcom štyroch detí. Ďalšou dôležitou súčasťou môjho osobného života je hudba. Pôsobil som vo viacerých umeleckých telesách a momentálne spievam, hrám a tvorím na Božiu slávu v zbore Stalegria (link).

Môj dlhodobý záujem o spoločenské dianie vyústil do príležitostných aktivít, ktorými sa snažím hájiť kresťanské a konzervatívne hodnoty, napríklad formou blogov (link), alebo formou verejného vystúpenia (link – od času 3:30), na ktoré nadväzovala relácia verejnoprávnej RTVS (link) aj s mojimi vstupmi.