Ing. Bc. Ivan Noveský podnikateľ absolvent ČVUT a Komenského univerzity v Bratislavě, podnikatel, energetik, který mj. • řídil stavby plynárenských zařízení, vč. největšího zásobníku plynu POZA D. Dunajovice; • založil úspěšné…

Ing. Vladimír Štěpán podnikateľ, energetik absolvent VŠE, podnikatel, energetik a makroekonom, který • přednáší o energetice po celé Evropě. – byl poradcem velkých energetických firem v ČR i Evropě, včetně…