absolvent ČVUT a Komenského univerzity v Bratislavě, podnikatel, energetik, který mj. • řídil stavby plynárenských zařízení, vč. největšího zásobníku plynu POZA D. Dunajovice; • založil úspěšné energetické společnosti – např. Jihočeskou plynárenskou,a.s.; Gasmeter, a.s., Privátní českou plynárenskou, a.s. a další • založil Energetický regulační úřad a v letech 2016/2017 byl jeho 1. místopředsedou; • založil a…

absolvent VŠE, podnikatel, energetik a makroekonom, který • přednáší o energetice po celé Evropě. – byl poradcem velkých energetických firem v ČR i Evropě, včetně západní, ale nikdy ruských společností; • finanční a obchodní ředitel Českého plynárenského podniku (ČPP, s.p.) s více než 17 tis. zaměstnanci a ziskem 10 mld. Kčs a více za rok;…