Zdravy-rozum-logo

 

Doručovanie podpisov občanov poštou na adrese:

KPM Service,s.r.o., Kalnická cesta 3/A, 934 01 Levice

e-mail: info@zdravyrozum.info

 

Na  uvedenej adrese je uzavretá zmluva medzi majiteľom budovy a RNDr. Jánom Baránkom, splnomocnencom prípravného výboru,

 na poštovú schránku.

Spracovanie doručenej pošty sa realizuje ako dobrovoľnícka činnosť osobami poverenými RNDr. Jánom Baránkom.

 

Po vzniku politického subjektu bude oznámené jeho sídlo.

Krajské kontakty

BRATISLAVSKÝ
KRAJ

BANSKOBYSTRICKÝ
KRAJ

TRNAVSKÝ
KRAJ

PREŠOVSKÝ
KRAJ

NITRIANSKY
KRAJ

KOŠICKÝ
KRAJ

TRENČIANSKY
KRAJ

ŽILINSKÝ
KRAJ

Záujem o odber noviniek