zr

 

Doručovanie prihlášok za členov strany na adrese:

KPM Service,s.r.o., Kalnická cesta 3/A, 934 01 Levice

e-mail: info@zdravyrozum.info

 

Na  uvedenej adrese je uzavretá zmluva medzi majiteľom budovy a RNDr. Jánom Baránkom, predsedom strany,

Spracovanie doručenej pošty sa realizuje ako dobrovoľnícka činnosť osobami poverenými RNDr. Jánom Baránkom.

!!! Dôležitá informácia !!!

Prosíme záujemcov o členstvo aby venovali pozornosť nielen vypísaniu formulára a jeho odoslania na stránke ale aj druhému kroku prihlásenia do strany – stiahnutie si tlačiva, vyplnenia údajov na tlačive a podpísané tlačivo vlastnou rukou poslali v obálke na uvedenú adresu.

Základné informácie

Lokalita

Záujem

Môžete vybrať viac možností
Môžete vybrať aj viac sekcií

Doplnenie informácií

POZOR

Prosíme Vás, aby ste si stiahli tlačivo, ktoré je NEVYHNUTNÉ vytlačiť, vypísať a s Vašim podpisom poslať na poštovú adresu KPM SERVICE,s.r.o. Kalnická cesta 3/A,93401 Levice.

Ďakujeme za pochopenie!

PREVEZMITE SI TLAČIVO

Kliknite a prevezmite si súbor PDF.
Bez tlačiva a podpisu nie je možné prihlášku dokončiť.

Krajské kontakty

BRATISLAVSKÝ
KRAJ

BANSKOBYSTRICKÝ
KRAJ

TRNAVSKÝ
KRAJ

PREŠOVSKÝ
KRAJ

NITRIANSKY
KRAJ

KOŠICKÝ
KRAJ

TRENČIANSKY
KRAJ

ŽILINSKÝ
KRAJ