Strana Zdravý rozum je kresťanský a konzervatívny politický subjekt. V jeho programe sú preto zapracované najmä hodnoty sociálnej náuky cirkvi a konzervatívne zásady s dôrazom na národné a štátne záujmy Slovenskej republiky. Sme presvedčení, že prvoradou úlohou je rešpektovať a chrániť najmä prirodzené práva každej ľudskej bytosti.

Naše ciele, ktoré budeme presadzovať pre Slovenskú republiku sú najmä:

Depositphotos_9919179_XL

Zmena Ústavy Slovenskej republiky

Hand of a person casting a ballot at a polling station during voting.

Zmena volebného systému do Národnej rady Slovenskej republiky

Farmer woman harvests vegetables in the garden. Selective focus. Food.

Zabezpečenie potravinovej sebestačnosti prostredníctvom regionálnej a medziregionálnej sebestačnosti

Charging station for electric cars.

Zabezpečenie dostupnosti lacných energií

gs

Obmedzenie vplyvu tretieho sektora, občianskych združení, nadácií a médií na politiku

Positive friendly young parents with smiling little daughter sitting on sofa together while relaxing at home on weekend

Rešpektovanie pravidiel biológie a fyziky v bežnom živote, v rodinách, ako aj v priemysle a hospodárstve

happy family. Mother and baby playing and smiling under a blanket

Koncepciu na zvýšenie populácie narodených detí, rozvoj politiky pre rodinu vrátane nájomných bytov, mladomanželských pôžičiek a pod.

young sad woman scared and shocked holding pregnancy test positive result looking unhappy and in depression isolated on black background in unexpected pregnant woman concept

Legislatívne zabezpečiť podmienky tak, aby ženy uprednostnili pôrod pred potratom

Depositphotos_68347923_XL

Zabezpečenie zvýšenej ochrany neúplných rodín, ako aj dôstojný život a dožitie najstaršej generácie

Drunk man drink alcohol. Alcohol addicted man in depression.

Solidaritu len s občanmi, ktorí chcú pracovať, ale nemôžu a nie s tými, ktorí môžu, ale nechcú

Global warming effect in city

Schválenie adaptačných programov v súvislosti so zmenou klímy vo svete

Electric car charging station. Close up of the power supply plugged into an electric car being charged. - Image

Iniciujeme zrušenie Green deal-u a hoaxu o CO2

Negotiation of Great Britain and European Union (Brexit). Statesman or politicians with clasped hands.

Nadviazanie vyvážených a dobrých vzťahov s veľmocami, vrátane Ruskej federácie

flags of members of UN in New York, America

Iniciovanie reformy Európskej únie s dôrazom na zachovanie a opätovné rozšírenie suverenity členských krajín so zachovaním práva veta jednotlivých členských štátov

eu_ustava

Dôsledne dodržovať legislatívny princíp v tom, že Nariadenia a predpisy EÚ nie sú nadradené Ústave Slovenskej republiky

Double exposure of businessman hand working with new modern computer and business strategy as concept

Prijatie legislatívy explicitne v tom zmysle, že v Slovenskej republike musí byť istá percentuálna časť peňazí fyzicky v obehu

Depositphotos_179290094_XL

Prirodzené práva človeka nemôžu byť predmetom neopodstatneného zisku

2_Depositphotos_73336127_XL

V oblasti štátnej správy a samosprávy je potrebné prijať opatrenia na dodržiavanie ústavného princípu konania verejnej správy

Depositphotos_159253632_XL

Školstvo musí byť orientované tak, aby zdôrazňovalo nadradenosť prirodzených práv človeka nad ostatnými právami, potrebu a zmysel vlastenectva s tým, že bude interpretovať celú a neskreslenú históriu Slovenska, Slovákov v kontexte regiónu

Depositphotos_17010409_XL

Definovanie národných a štátnych záujmov Slovenska

Uvedené prioritné ciele budú postupne dopracované a zverejnené v súčinnosti s odbornými tímami.