Zoznam kandidátov za stranu ZDRAVÝ ROZUM vo voľbách

do Európskeho parlamentu v roku 2024

        1. RNDr. Ján Baránek
        2. Ing. Juraj Štubniak
        3. Ing. Dezider Štefunko
        4. Prof., MUDr. Štefan Hrušovský, CSc.,Dr.SVS.
        5. Mgr. Eva Omerović Beňová, MA,DESS
        6. Henrich Tóth
        7. Doc. Martin Činovský, akad.maliar ArtD.
        8. JUDr. Erik Schmidt, LL.M.MA.
        9. Ing. Róbert Dohál
        10. Ing. Martin Rajňák
        11. Ing. Stanislav Béreš
        12. Ing. Vladimír Gáll, PhD.
        13. PaedDr. Lenka Flikingerová, PhD.
        14. Ján Gbúr
        15. RNDr. Mária Kappelová

Profily kandidátov