Zoznam kandidátov za stranu ZDRAVÝ ROZUM vo voľbách

do Európskeho parlamentu v roku 2024

Voľte č.15

      1. RNDr. Ján Baránek
      2. Ing. Juraj Štubniak
      3. Ing. Dezider Štefunko
      4. Prof., MUDr. Štefan Hrušovský, CSc.,Dr.SVS.
      5. Mgr. Eva Omerović Beňová, MA,DESS
      6. Henrich Tóth
      7. Doc. Martin Činovský, akad.maliar ArtD.
      8. JUDr. Erik Schmidt, LL.M.MA.
      9. Ing. Róbert Dohál
      10. Ing. Martin Rajňák
      11. Ing. Stanislav Béreš
      12. Ing. Vladimír Gáll, PhD.
      13. PaedDr. Lenka Flikingerová, PhD.
      14. Ján Gbúr
      15. RNDr. Mária Kappelová

Profily kandidátov