Najnovšie video

Chcete nás finančne podporiť?

TRANSPARENTNÝ ÚČET

Zdravýrozum

IBAN: SK94 0900 0000 0051 9987 1200BEŽNÝ ÚČET:

IBAN: SK96 0900 0000 0051 8896 6036 


 

Majiteľ účtu: RNDr. Ján Baránek – Splnomocnenec prípravného výboru

Zodpovedná osoba a disponent: RNDr. Ján Baránek

Poznámka k platbe: DAR

Ďakujeme za každú finančnú podporu!

Platba prostredníctvom QR kódu

Baranek-Jan-3

RNDr. Ján Baránek

Pridajte sa k nám!

Základné informácie

Lokalita

Záujem

Môžete vybrať viac možností
Môžete vybrať aj viac sekcií

Doplnenie informácií