2_pet-360x400

Podpisové hárky na stiahnutie pre vznik politického hnutia s názvom

Zdravý rozum – kresťanské a konzervatívne hnutie, skratkou ZR-KKH

Kontaktná adresa na doručovanie podpísaných zoznamov občanov:

Zdravý rozum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

Priatelia,

chcel by som tých, ktorí si stiahli podpisové hárky na zber podpisov pre registráciu politického subjektu „Zdravý rozum – kresťanské a konzervatívne hnutie“, touto cestou poprosiť, aby hárky s podpismi, aj keď nie celé vyplnené, poslali na adresu, ktorá je napísaná na spodnej strane hárku. Podpisy už sumarizujeme a potrebujeme vedieť nie len odhadované, ale presné počty podpisov.

Chcete nás finančne podporiť?

TRANSPARENTNÝ ÚČET

Zdravýrozum

IBAN: SK94 0900 0000 0051 9987 1200BEŽNÝ ÚČET:

IBAN: SK96 0900 0000 0051 8896 6036 


 

Majiteľ účtu: RNDr. Ján Baránek – Splnomocnenec prípravného výboru

Zodpovedná osoba a disponent: RNDr. Ján Baránek

Poznámka k platbe: DAR

Ďakujeme za každú finančnú podporu!

Platba prostredníctvom QR kódu

Baranek-Jan-3

RNDr. Ján Baránek

Pridajte sa k nám!

Základné informácie

Lokalita

Záujem

Môžete vybrať viac možností
Môžete vybrať aj viac sekcií

Doplnenie informácií