zr

Bankový účet

Ak nás chcete finančne podporiť, môžete pre rýchlu platbu v telefóne použiť QR kód nášho bankového účtu (vpravo), alebo pre bankový prevod môžete použiť IBAN účtu: SK13 0900 0000 0052 1418 3941.