Prípravný výbor

ekonóm, analytik člen prípravného tímu Z Biblie a histórie máme dostatok poučení, že ak sa spoločnosť odvráti od Boha, spustí tým proces končiaci katastrofou. Postupuje to spravidla takto: Spoločnosť odmietne Boha a postaví na jeho miesto nejakú ľudskú predstavu, „práva“, „pokrok“, alebo nejakú inú formu ľudskej pýchy. Zaslepení vlastnou pýchou, začnú následne ľudia držiaci svetskú moc presadzovať…

Prípravný výbor

magister manažmentu tvorca audiovizuálneho obsahu Iniciatívu Jána Baránka, založiť kresťanské a konzervatívne hnutie pod jeho vedením, som prijal s veľkým nadšením, keďže prišlo v čase, kedy som ja a celé moje kresťanské okolie nemali koho voliť. Všetky strany boli pre nás nevoliteľné a nechceli sme hľadať voľbu menšieho zla. Jána Baránka som celé desaťročia pozoroval…

absolvent ČVUT a Komenského univerzity v Bratislavě, podnikatel, energetik, který mj. • řídil stavby plynárenských zařízení, vč. největšího zásobníku plynu POZA D. Dunajovice; • založil úspěšné energetické společnosti – např. Jihočeskou plynárenskou,a.s.; Gasmeter, a.s., Privátní českou plynárenskou, a.s. a další • založil Energetický regulační úřad a v letech 2016/2017 byl jeho 1. místopředsedou; • založil a…

absolvent VŠE, podnikatel, energetik a makroekonom, který • přednáší o energetice po celé Evropě. – byl poradcem velkých energetických firem v ČR i Evropě, včetně západní, ale nikdy ruských společností; • finanční a obchodní ředitel Českého plynárenského podniku (ČPP, s.p.) s více než 17 tis. zaměstnanci a ziskem 10 mld. Kčs a více za rok;…

RNDr. Ján Baránek Splnomocnenec prípravného výboru. Pôsobí vo verejnom živote viac ako 30 rokov. Niekoľko rokov bol najcitovanejší politický komentátor v Slovenskej republike.