RNDr. Mária Kappelová stredoškolská učiteľka Stredoškolská učiteľka. V minulosti pracovala prevažne v oblasti školstva ako učiteľka, ďalej ako  regionálna zástupkyňa , koordinátorka a tvorca vzdelávacích projektov v neziskových organizáciách. Niekoľko…

Ján Gbúr podnikateľ Ján Gbúr – podnikateľ. Do r. 1989 pracoval vo vydavateľstve, odvtedy podniká v rôznych oblastiach. Zakladal, napr. v tom čase absolútne nepopulárnu mestskú odťahovaciu službu, je nadšeným…

PaedDr. Lenka Flikingerová, PhD. zamestnanec vo verejnom záujme koordinátorka v národnom projekte, priebežne sa venuje hodnoteniu projektov, spolupráci v oblasti celoživotného vzdelávania, prevencie a vzdelávania dospelých. V minulosti pracovala ako…

Ing. Vladimír Gáll, PhD. energetik Ing. Vladimír Gáll, PhD. je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE. Počas štúdia sa zaoberal ekonomickou efektivnostou v elektroenergetike a jej matematickým popisom. V súčasnosti…

Ing. Stanislav Béreš podnikateľ Elektrotechnický inžinier, po skončení štúdia sa venoval výlučne elektrotechnike a vecami s tým súvisiacimi. Pracoval v súkromnom sektore ako inovátor, projektant,  revízny technik vyhradených zariadení elektrických v priemysle…

Ing. Martin Rajňák štátny analytik Martin Rajňák je ekonóm a analytik. Pracoval vo viacerých firmách v súkromnom sektore, kde získal skúsenosti hlavne v oblastiach consultingu, manažmentu a stratégie. Má bohaté skúsenosti aj zo…

Ing. Róbert Dohál Predseda predstavenstva spoločnosti Poľnohospodársky inžinier, celý profesionálny život pracuje v rezorte pôdohospodárstva, postupne v prvovýrobe, v poradenských službách i v štátnej službe.30 rokov ženatý a s manželkou…

JUDr. Erik Schmidt, LL.M.MA. advokát Advokát, spolupracujem tiež s JUDr. Petrom Weisom (úspešne som obhajoval na SAK) a JUDr. Maricou Pirošíkovou PhD (o.i. podania na ICC v Haagu, výzva na vyšetrenie…

Doc. Martin Činovský, akad.maliar ArtD. výtvarník Doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD. – výtvarník, vysokoškolský a univerzitný pedagóg, hudobník. Zakladateľ slovenskej známkovej tvorby. Nositeľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy…

Henrich Tóth umelec Známy slovenský hudobník, skladateľ a producent. Vyštudoval na prestížnej Hochschule für Musik und darstellende Kunstv rakúskom Grázi, kde neskôr pokračoval aj ako pedagóg. Člen niekoľkých známych hudobných zoskupení,…