Martin Činovský

Doc. Martin Činovský, akad.maliar ArtD.

výtvarník

Doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD. – výtvarník, vysokoškolský a univerzitný pedagóg, hudobník. Zakladateľ slovenskej známkovej tvorby. Nositeľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy za kultúrny rozvoj v oblasti výtvarného umenia, Radu rytiera umenia a literatúry Francúzskej republiky. Za svoju tvorbu v oblasti grafiky a poštových cenín získal množstvo domácich, európskych a aj svetových ocenení. Ako pedagóg pôsobil na VŠVU, Paneurópskej vysokej škole, Univerzite Komenského. V „Zdravom rozume“ nachádza súzvuk s ľuďmi podobného zmýšľania a mieni byť svojim dielom prospešný aj v širšom zábere  – európskom.