Noveský

Ing. Bc. Ivan Noveský

podnikateľ

absolvent ČVUT a Komenského univerzity v Bratislavě, podnikatel, energetik, který mj.

• řídil stavby plynárenských zařízení, vč. největšího zásobníku plynu POZA D. Dunajovice;

• založil úspěšné energetické společnosti – např. Jihočeskou plynárenskou,a.s.; Gasmeter, a.s., Privátní českou plynárenskou, a.s. a další

• založil Energetický regulační úřad a v letech 2016/2017 byl jeho 1. místopředsedou;

• založil a ústředním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových;

• řešil dlouhodobou nezaměstnanost a projekty finanční gramotnosti pro MPSV;

• založil a řídí Institut pro energetiku