Rajnak

Ing. Martin Rajňák

štátny analytik

Martin Rajňák je ekonóm a analytik. Pracoval vo viacerých firmách v súkromnom sektore, kde získal skúsenosti hlavne v oblastiach consultingu, manažmentu a stratégie. Má bohaté skúsenosti aj zo štátnej správy. Pracoval na MFSR, riadil odbor na Protimonopolnom úrade SR a v súčasnosti je štátnym analytikom na Najvyššom kontrolnom úrade s primárnym zameraním na oblasť zdravotníctva.

Ma 42 rokov, je ženatý a s manželkou má 4 deti.

So znepokojením vníma, že súčasná Európa opúšťa kresťanské hodnoty, na ktorých bola vybudovaná a obracia sa k rôznym falošným modlám, akými sú napr.: vakcíny, CO2, či rôzne „progresívne zvrátenosti“. Za jeden z najúčinnejších nástrojov na odhalenie a rozbitie modiel súčasnej spoločnosti považuje práve ZDRAVÝ ROZUM, preto tento politický projekt podporuje aj osobnou účasťou na kandidátke do EP.

Vzdelaním som ekonóm, národohospodár. V pracovnom živote som nazbieral skúsenosti z rôznych sektorov a pozícií, čo mi dáva prierezový pohľad a vnímanie širšieho kontextu. Posledné roky pôsobím ako štátny analytik zameraný na hodnotenie verejných politík.

V súkromnom živote venujem čas najmä rodine, keďže som otcom štyroch detí. Ďalšou dôležitou súčasťou môjho osobného života je hudba. Pôsobil som vo viacerých umeleckých telesách a momentálne spievam, hrám a tvorím na Božiu slávu v zbore Stalegria (link).

Môj dlhodobý záujem o spoločenské dianie vyústil do príležitostných aktivít, ktorými sa snažím hájiť kresťanské a konzervatívne hodnoty, napríklad formou blogov (link), alebo formou verejného vystúpenia (link – od času 3:30), na ktoré nadväzovala relácia verejnoprávnej RTVS (link) aj s mojimi vstupmi.