2_9.Dohal

Ing. Róbert Dohál

Predseda predstavenstva spoločnosti

Poľnohospodársky inžinier, celý profesionálny život pracuje v rezorte pôdohospodárstva, postupne v prvovýrobe, v poradenských službách i v štátnej službe.30 rokov ženatý a s manželkou Hankou má tri dospelé deti.Od roku 2010 stojí na čele PD Krakovany – Stráže, ktoré je známe uplatňovaním regeneratívnych postupov v hospodárení na pôde.Dnes je Robert Dohál tvárou – čelným predstaviteľom regeneratívneho hnutia na Slovensku i v Európe.

„Duša národa sa nevylieči, pokiaľ sa nevylieči duša roľníka. A duša roľníka sa nevylieči, kým nezačne liečiť svoju pôdu“.