2_11.-Bereš

Ing. Stanislav Béreš

podnikateľ

Elektrotechnický inžinier, po skončení štúdia sa venoval výlučne elektrotechnike a vecami s tým súvisiacimi. Pracoval v súkromnom sektore ako inovátor, projektant,  revízny technik vyhradených zariadení elektrických v priemysle na Slovensku aj v zahraničí. Aj s podporou Eurofondov realizoval mnohé projekty, ktoré dopomohli k obnove priemyslu na Slovensku.

Osud Slovenska a jeho občanov mu nie je ľahostajný, a preto je už niekoľko rokov politicky činný. Najprv ako generálny manažér strany 7 STATOČNÝCH je Cesta a posledných päť rokov ako jej predseda, v súčasnosti člen predsedníctva strany. Je ženatý, jedno dieťa.  Posledné roky vníma že dochádza k úpadku zdravého rozumu, ktorý je potrebné obnoviť nielen tu na Slovensku.  Myslím, teda som (Cogito, ergo sum).

.