2_Gáll

Ing. Vladimír Gáll, PhD.

energetik

Ing. Vladimír Gáll, PhD. je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE. Počas štúdia sa zaoberal ekonomickou efektivnostou v elektroenergetike a jej matematickým popisom. V súčasnosti tieto poznatky sa snaží aplikovať v oblasti energetiky pre rôzne projekty.