3_14.Gbur

Ján Gbúr

podnikateľ

Ján Gbúr – podnikateľ. Do r. 1989 pracoval vo vydavateľstve, odvtedy podniká v rôznych oblastiach. Zakladal, napr. v tom čase absolútne nepopulárnu mestskú odťahovaciu službu, je nadšeným audiofilom a stál pri zrode skvelých reprodukčných systémov. Nevie sa zmieriť s úpadkom hospodárstva na Slovensku po r. 89, vidiac, že v existujúcich stranách nie je potenciál, ani morálny predpoklad to zmeniť v prospech občanov Slovenska.

Je otec troch detí s dvoma vnúčatami. Podporuje vznik strany „Zdravý rozum“ nielen pre jej názov, ale predovšetkým z potreby revitalizácie zdravého rozumu všeobecne.