08.Schmidt

JUDr. Erik Schmidt, LL.M.MA.

advokát

Advokát, spolupracujem tiež s JUDr. Petrom Weisom (úspešne som obhajoval na SAK) a JUDr. Maricou Pirošíkovou PhD (o.i. podania na ICC v Haagu, výzva na vyšetrenie obstarávania mRNA Európskou komisiou, výzva na okamžité zastavenie aplikácie mRNA vakcín), pracoval som aj na Legislatívnom odbore NR SR (aproximácia práva EÚ). Štúdiá v zahraničí: o.i. Thames Valley University, Londýn, popstgraduálne Kyushu University, Fukuoka (Japonsko) – medzinárodné právo ekonomické a obchodné (LL.M.), a ASIR, University of Amsterdam – medzinárodné a európske vzťahy a manažment (MA). Nezávislý kandidát bez politickej minulosti, s konzistentným prístupom a hodnotami, znalý multikultúrneho prostredia a hrdý na svoje korene.