13.Flikingerova

PaedDr. Lenka Flikingerová, PhD.

zamestnanec vo verejnom záujme

koordinátorka v národnom projekte, priebežne sa venuje hodnoteniu projektov, spolupráci v oblasti celoživotného vzdelávania, prevencie a vzdelávania dospelých. V minulosti pracovala ako manažér vzdelávania, projektový manažér v rôznych oblastiach súkromnej a štátnej sféry. Vo výskume a publikačnej činnosti sa venuje celoživotnému vzdelávaniu, diverzite, etike, manažmentu vo vzdelávaní. K iniciatíve RNDr. Jána Baránka a strany Zdravý rozum sa pridala z dôvodu zdieľania podobných názorov v oblasti celospoločenského diania, ako aj programových cieľov strany Zdravý rozum. Oblasti, na ktoré by sa v spolupráci s touto inciatívou zamerala sú opatrenia: vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanosť a sociálne záležitosti.