02_4.Hrusovsky

Prof., MUDr. Štefan Hrušovský, CSc.,Dr.SVS.

lekár

Internista, hepatológ, gastroenterológ, doktor vied vo výskume mRNA (Francúzsko), docent internej medicíny (ČR), profesor verejného zdravotníctva (SR). Pôsobil 10 rokov vo Francúzsku, 5 rokov v Michalovciach a v Galante, zvyšok života v rodnej Bratislave. Je ženatý, má dcéru a dve vnúčatá. Ovláda francúzštinu, nemčinu, angličtinu a ruštinu. Podporuje kresťanské hodnoty, Zdravý rozum, Slovensko. Angažuje sa v medicíne, verejnom zdravotníctve, v školstve a v kultúre.