Baranek-Jan-3

RNDr. Ján Baránek

Splnomocnenec prípravného výboru.

Pôsobí vo verejnom živote viac ako 30 rokov. Niekoľko rokov bol najcitovanejší politický komentátor v Slovenskej republike.