Pokračovanie rokovaní o Aliancii za zastavenie Green dealu pred voľbami do EP s českou opozíciou. – 2

VIDEO: Priatelia, pokračovali sme v rokovaniach s českými politickými stranami, ako aj odborníkmi najmä na energetiku, o Aliancii za zrušenie Green dealu. Túto Alianciu som založil už ako predseda strany Zdravý rozum a jej cieľom je zrušiť Green deal, ktorý, pokiaľ sa zrealizuje, uvrhne Európu a jej obyvateľov do chudoby. Európa sa stane kontinentom bez…

Pokračovanie rokovaní o Aliancii za zastavenie Green dealu pred voľbami do EP s českou opozíciou.

VIDEO: Priatelia, pokračovali sme v rokovaniach s českými politickými stranami, ako aj odborníkmi najmä na energetiku, o Aliancii za zrušenie Green dealu. Túto Alianciu som založil už ako predseda strany Zdravý rozum a jej cieľom je zrušiť Green deal, ktorý, pokiaľ sa zrealizuje, uvrhne Európu a jej obyvateľov do chudoby. Európa sa stane kontinentom bez…